ห้องเรียนเปียโนอัจฉริยะ
ที่ให้คุณมากกว่าความรู้

–  About The ONE Smart Piano Classroom  –

          ในปัจจุบันหลักสูตรของ The ONE Smart Piano Classroom ได้เปิดการสอนมากกว่า 5,000 ห้องเรียน หรือ 20 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับการการันตรีคุณภาพจากนานาประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตเรีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฮ่องกง เป็นต้น โดยเป็นระบบการเรียนการสอนเปียโนแบบ Real-Time Interactive รูปแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถสอนเด็กนักเรียนได้ในจำนวนที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเด็กๆแต่ละคนจะมี individual account เป็นของตัวเองที่จะเชื่อมโยงกับเครื่องเปียโน โดยแต่ละบทเรียนระบบจะแสดงคะแนนการฝึกทักษะต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตั้งใจกับการได้คะแนนของแต่ละบทเรียน และยังทำให้ครูได้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนทุกคน

        หลักสูตร The ONE Smart Piano Classroom ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบไปจนถึงทุกช่วงวัยที่มีความสนใจในการเริ่มเรียนเปียโน โดยจะมีเนื้อหาทั้งหมด 100 บทเรียน เป็นการสอนแบบ step by step ซึ่งแต่ละคนจะใช้เวลาในการเรียนที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ประมาณ 2-4 ปีขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับ ABRSM ได้จนถึงเกรด 3 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของท่านเริ่มต้นการเรียนเปียโนอย่างสนุกสนาน และเพิ่มโอกาสในการรักในเสียงดนตรีมากยิ่งขึ้น

        นอกเหนือจากนั้นยังมีระบบ Sparring App ซึ่งเป็น platform การฝึกฝนเปียโนแบบ interactive ของหลักสูตร The ONE โดยเฉพาะ และแบบฝึกหัดใน Sparring App จะเชื่อมโยงกับบทเรียนในคลาสเรียน และผู้ปกครองยังสามารถดูพัฒนาการในการเล่นเปียโนของเด็กๆ รวมถึงระยะเวลาในการฝึกซ้อมผ่าน individual account ของนักเรียนแต่ละคนได้อีกด้วย

Course highlight

– videos